Živočíšna výroba


Praktické skúsenosti s použitím humínových látok v živočíšnej výrobe ukázali, že práve toto môže byť veľmi efektívna cesta k zlepšeniu zdravotného stavu chovu, zníženiu výrobných nákladov a tým v konečnom dôsledku k zvýšeniu zisku. To je ekonomická stránka použitia humínových látok v živočíšnej výrobe. Tou druhou , dôležitejšou, je ekologický aspekt, teda skutočnosť, že pomocou prírodného preparátu podporíme imunitný systém zvierat natoľko, že sa oveľa lepšie ubránia stresovým faktorom, prípadne i chorobám.

V minulosti sa uskutočnilo veľa pokusov s prípravkami na báze humínových látok aj v tejto oblasti. K masovému rozšíreniu v Európe však nedošlo. Dôvodov bolo niekoľko, ale stručne môžeme  povedať, že problémy boli vždy s odlučovaním ťažkých kovov a ďalších škodlivín a neštandardné zloženie. Ako u humátov uhoľných, tak i rašelinových, vystupuje do popredia skutočnosť, že v procese výroby nie je možné ovplyvniť zloženie finálneho produktu a tým pádom dostávame neskôr kolísavé výsledky.

V súčasnej dobe sa pripravuje registrácia kŕmneho doplnku Lignohumát KD. Pri tomto výrobku sa zúročuje naša výhoda možnosti kontroly výstupu. Lignohumát KD neobsahuje ťažké kovy,  ani iné škodlivé prímesi a vďaka svojej bezproblémovej a dokonalej rozpustnosti je použiteľný nielen ako prísada do kŕmnych zmesí, ale tiež ako prísada do pitnej vody v prípade náhlej nutnosti potlačenia akýchkoľvek stresových faktorov.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kh029000/humagronew/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár