3. generácia – Lignohumát


Za 3. generáciu humátov považujeme také humínové preparáty, ktoré obsahujú ako vysokomolekulárnu, tak i nízkomolekulárnu časť spektra a sú úplne rozpustné. Do tejto kategórie je možné na svetovom trhu zaradiť iba jeden produkt, a to Lignohumát. Naša technológia pracuje na celkom inej logike, ako všetky doposiaľ známe technológie. Základná surovina (technický lignosulfát – odpad z výroby papiera, vzniká pri čistení drevnej hmoty) je našou technológiou upravovaná – bezodpadová – naši vedci vravia, že urýchľujú proces humifikácie. V našej technológii dochádza k simulácii procesu, ktorý v prírode prebiehal mnoho rokov a vzhľadom k tomu, že v uzavretom priestore nemajú fulvočastice možnosť sa vyplaviť, vzniká unikátny preparát, teda Lignohumát s obsahom okolo 90% solí humínových kyselín, kde je minimálne 50%né zastúpenie nízkomolekulárnej časti spektra.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kh029000/humagronew/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár