2. generácia


2. generáciou humínových preparátov  sú humáty vyrobené z rašeliny a jazerných usadenín. Jedná sa spravidla o pomerne kvalitné, slabo koncentrované roztoky, veľmi drahé pre veľko-poľnohospodársku výrobu, obsahujú spravidla do 8% humínových látok (vysokomolekulárna časť) a z hľadiska logistiky sa vlastne preváža 92% vody, čo predražuje aplikáciu už tak drahého produktu. Cena týchto humátov v závislosti na kvalite kolíše od 8,- USD do 35,-USD za liter. A opäť, na kvalitu produktu má rozhodujúci vplyv východisková surovina. Najmä  pri jazerných usadeninách je problém s vyváženosťou kvality základnej suroviny.
Pri oboch prvých generáciách humínových preparátov musia výrobcovia riešiť problémy s predchádzajúcim odlučovaním ťažkých kovov a tento technologický úkon výrazne predražuje finálny produkt. Aj z tohto dôvodu sa ako najjednoduchšia javí cesta, ktorou sa vydal výrobný závod RET, teda použiť východiskovú surovinu, ktorá žiadne ťažké kovy ani škodliviny nemá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *