Možnosti využitia Lignohumátu


Vzhľadom k svojim unikátnym vlastnostiam má Lignohumát veľmi široké spektrum využitia, ktoré sa dá zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1.Poľnohospodárstvo
* namáčanie koreňových systémov presadzovaných rastlín (protistresový efekt, rastliny sa dobre prijímajú)
* vysádzanie a údržba trávnikov a parkových plôch
* pestovanie kŕmnych tráv
* zalievanie rastlín (priaznivý vplyv na rast, protistresový efekt pri suchu, mraze či predávkovaní chemikáliami)
* aplikácia na listy (pokročilé poľnohospodárstvo – výroba zeleniny, kvetín, údržba kvetinových záhrad, parkov atď., má priaznivý vplyv na rast rastlín, ich skladovateľnosť a chuťové vlastnosti)
* meristemné laboratoriá (rozmnožovanie rastlín)
* použitie spoločne s minerálnymi hnojivami (až o 25% znižuje dávky hnojív pri zachovaní efektu – má zásadný vplyv na zlacnenie logistiky pri preprave hnojív a zabraňuje úniku živín do spodných vôd)
* komposty a urýchľovanie rozkladu organickej hmoty v pôde – humifikácie

2.Živočíšna výroba

niektoré druhy našich preparátov sú v Rusku registrované ako doplnok stravy pre sliepky a brojlery. U brojlerov sa zvyšujú prírastky a znižuje úmrtnosť, u nosníc sa predlžuje doba znášky.

3.Ekológia

Lignohumát na seba v pôde viaže ťažké kovy a rádionuklidy a nedovolí im migrovať do potravového reťazca. S našim závodom spolupracujú najväčšie ruské firmy zaoberajúce sa čistením pôd od ropných produktov.

4.Biotechnológie
Náš závod dodáva technológie pre najvýznamnejšie ruské laboratóriá a firmy.

Lignohumát ma veľmi razantný efekt na rozklad organickej hmoty v pôde. V praxi to znamená, že zostatky rastlín, dreva, kôry a ďalšia organická hmota, ktoré sú v pôde, tam ležia mnohokrát aj niekoľko rokov bez toho aby sa rozložili. Pôsobením Lignohumátu sa v pôde aktivujú baktérie, ktoré tieto procesy urýchľujú a výrazne skracujú. V pôde sa tým tvorí humus, ktorý má zásadný vplyv na úrodnosť pôdy.

Veľmi zaujímavou kapitolou použitia Lignohumátu, a zároveň najperspektívnejším smerom využitia humátov je masová výroba štandardných minerálnych a fosforečných hnojív obohatených humátmi. Vzhľadom k tomu, že svetovým trendom je postupný prechod na vysokoakostné a ľahko rozpustné minerálne hnojivá, je zrejmé, že i humát, ktorý sa prípadne priamo v závode bude do tohto hnojiva pridávať, bude mať rovnaké vlastnosti. A to je dôvod, prečo ešte výroba takéhoto hnojiva nebola zavedená. Naša firma patentovala technológiu na obohatenie ľubovoľného minerálneho hnojiva priamo v závode naším Lignohumátom. Takéto hnojivá už predstavujú celkom novú generáciu hnojív. Obohatenie hnojiva Lignohumátom totiž umožňuje zníženie dávok, a tým pádom zlacnenie logistiky alebo zvýšenie výnosu či kvality produkcie. V roku 2004 bolo vyrobených prvých niekoľko tisíc ton humatizovanej močoviny a humatizovaného Amofosu priamo vo výrobnom závode určených pre Severnú Európu.

Naša firma uvádza na trh niekoľko modifikácií Lignohumátov, sodných a draselných, obohatených o mikroelementy a NPK. Všetky mikro a makroelementy sú v chelátovej podobe, prijateľné pre rastliny. Výrobcom týchto komponentov je talianska firma Valagro SpA.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kh029000/humagronew/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár