Lignohumát MAX


lignohumat max

Lignohumát MAX, najkoncentrovanejší produkt svojho druhu na trhu. Počínajúc sezónou 2009 nahrádza na trhu tzv. veľkého poľnohospodárstva populárny Lignohumát B. Lignohumát MAX sa vyznačuje zvýšeným obsahom fulvokyselín a obsahuje základné mikroelementy v chelátovej podobe.

Lignohumát MAX je, rovnako ako ostatné Lignohumáty, vysokokoncentrovaný vodný roztok prípravku získaného hydrolyticko-oxidačným rozkladom technických lignosulfátov. Predstavuje zmes huminových a fulvových kyselín a ich solí, s prevahou fulvových kyselín a ich solí. Lignohumát MAX je hnedočierna kvapalina, ktorá má priaznivý a komplexný vplyv na rastliny (dochádza k zvýšeniu aktivity fotosystému a tvorby chlorofylu, zvyšuje sa využitie živín z pôdy, dochádza k lepšiemu príjmu doplnkovej výživy listami, podporuje rozvoj koreňového systém, rastlina je odolnejšia voči stresom, zlepšuje zdravotný stav rastliny a zvyšuje odolnosť voči chorobám, pomáha zvyšovať výnosy a kvalitu úrody).

Lignohumát MAX sa aplikuje predovšetkým foliárne.
Ďalej sa odporúčajú aplikácie pod pätu (u poľných plodín), morenie semien resp. máčanie sadby (u zemiakov a ďalších plodín), namáčanie a zalievanie sadeníc (na vinohradoch, ovocných stromoch apod.). Lignohumát odporúčame aplikovať spoločne s hnojivami, listovými hnojivami či prostriedkami pre chemickú ochranu rastlín (s výnimkou herbicídov, kde sa odporúča samostatná aplikácia Lignohumátu MAX 3 dni po aplikácii herbicídu).

Názov ukazovateľa pre Lignohumát MAX
Váhový podiel vlhkosti, % max. 80
Váhový podiel popolovín, na sušinu, %, max. 25,07±0,25
Váhový podiel humínových a fulvových látok, na sušinu, % min. 90
Váhový podiel solí vysokomolekulárnych huminových kyselin, na sušinu, % max. 40
Váhový podiel nízkomolekulárnych častí a fulvových kyselín, na sušinu, min. % 60
pH 9-Oct
Optická hustota 0,02% roztoku D400, D440 0,250-0,570
Váhový podiel celkovej síry, na sušinu, % min. 5
Stopovo prítomné prvky v chelátovej forme: Mg, Si, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo  

Aplikácia Lignohumátu MAX

Plodina Dávkovanie, koncentrácia Aplikácia Termín aplikácie a účinnosť
Obilniny oziminy 0,3 l/ha 1x pri aplikácii pod pätu
     
0,3 l /ha 3x 1x počas fázy odnožovania
     
0,4 l/ha 2x 1x počas fázy stĺpikovania
     
    1x počas fázy nalievania zrna
Obilniny jariny 0,3 l/ha 1x pri aplikácii pod pätu
     
0,3 l /ha 3x 1x počas fázy odnožovania
     
0,4 l/ha 2x 1x počas fázy stĺpikovania
     
    1x počas fázy nalievania zrna
Repka ozimná 0,3 l /ha 3x 1x od fázy 3 pravých listov až do teploty + 5 o C
     
alebo   1x jarná regenerácia do obrastania listových ružíc
     
0,4 l/ha 2x 1x pred začiatkom kvitnutia
Repka jarná 0,3 l /ha 3x 1x od fázy 3 pravých listov
     
    1x jarná regenerácia do obrastania listových ružíc
     
0,4 l/ha 2x 1x pred začiatkom kvitnutia
Horčica 0,4 l/ha 2x 1x vo fáze listovej ružice
 
1x obdobie zeleného puku
Cukrová repa 0,3 l /ha 3x 1x fáza 5. – 7. párov pravých listov
     
    1x pri zapojení porastu
     
0,4 l/ha 2x 1x začiatok ukládania sacharózy v buľve
Zemiaky 0,8 l/ha 1x Pri sadení priamo na sadzači
     
    1x v počiatku predlžovacieho rastu
     
0,3 l /ha 3x 1x ku koncu predlžovacieho rastu
     
0,4 l/ha 2x 1x pri začiatku tvorby pukov až po ich ukončenie
Kukurica 0,4 l/ha 2x 1x od fázy 4 – 6 listov
 
1x na počiatku predlžovacieho rastu do výšky 40cm
Slnečnica 0,4 l/ha 2x 1x fáza 1. – 2. párov pravých listov
 
1x v období kvitnutia
Mak 0,4 l/ha 2x 1x vo fáze listovej ružice
 
1x vo fáze predlžovacieho rastu
Hrach 0,4 l/ha 1 x 1x v období 1. – 3. pravého listu
Sója 0,4 l/ha 2x 1x fáza 1. – 3. trojlístka
 
1x 2 – 3 týždne po prvnej aplikácii
Bôb 0,4 l/ha 1 x 1x v období 1. – 3. pravého listu
Lupina 0,4 l/ha 2x 1x v období 1. – 3. pravého listu
 
1x 2 – 3 týdny po prvnej aplikácii
Fazuľa 0,4 l/ha 2x 1x fáza 1. – 3. trojlístka
 
1x 2 – 3 týdžne po prvej aplikácii
Rasca 0,4 l/ha 2x 1x obdobie jarnej regenerácie
 
1x 2 – 3 týždne po prvnej aplikácii
Ľan olejný 0,4 l/ha 1 x 1x vo fáze tvorby stonky (stromečku)
Ľan priadny 0,4 l/ha 2x 1x vo fáze tvorby stonky (stromečku)
 
1x 2 týždnye po prvnej aplikácii
Proso 0,4 l/ha 1 – 2x 1x fáza 4 – 6 listov
 
1x na počiatku predlžovacieho rastu
Láskavec 0,4 l/ha 1 x 1x fáza 2. – 4. párov pravých listov
Krmoviny 0,4 l/ha 2x 1x regenerácia po zime, vzchádzajúce vysiate porasty
   
Trávne porasty 1x obrastanie po prvej kosbe

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kh029000/humagronew/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár