Perspektívy minerálnych hnojív


Perspektívy minerálnych hnojív obohatených Lignohumátom

Jednou z ciest, ako znížiť zaťaženie priemyselne obrábaných pôd nadmerným dávkovaním minerálnych hnojív a používaním prostriedkov na chemickú ochranu rastlín, a ďalej ako zvýšiť obsah pohyblivých zložiek humusu, je používanie nového humínového preparátu s vysokým obsahom solí humínových a fulvových kyselín v plne rozpustnej podobe – Lignohumátu.

Na svetových trhoch sú v súčasnej dobe 3 rôzne typy humátov, a to v prvej skupine humáty uhoľné, v druhej skupine rašelinové výluhy a výluhy z jazerných usadenín, a nakoniec posledná generácia – Lignohumáty. Vzhľadom k tomu, že Lignohumáty sú v sériovej výrobe len od roku 2002, svetový trh určujú v podstate len výrobcovia uhoľných humátov, pretože výluhy z rašelín a usadenín sú pre masovú výrobu príliš drahé, a nakoniec okrem Ruska a Bieloruska nemá žiadna krajina na svete toľko rašeliny, aby si mohla dovoliť výrobu takých prípravkov.

Ďalej je potrebné konštatovať, že od roku 2002 sú humínové látky burzovým produktom.Uvádzanie humínových látok na trhy je v rôznych krajinách sprevádzané rôznymi prístupmi a problémami. Najväčšími výrobcami a spotrebiteľmi humínových preparátov na svete sú USA, Čína a Rusko. Trhy týchto troch krajín majú niektoré zhodné charakteristické rysy:

· Existuje veľké množstvo výrobcov, čo má za následok širokú škálu humínových preparátov na trhu, čím vzniká mnohokrát neprehľadná situácia
· Vzhľadom k absencii jednotnej metodiky posudzovania kvality je medzi týmito preparátmi možné nájsť vysokoakostné humáty, ale i veľmi nekvalitné produkty.
Typickým príkladom reakcie na tieto objektívne podmienky je napríklad aj trh s humatizovanými minerálnymi hnojivami. Cesta humatizácie minerálnych hnojív uhoľnými humátmi je veľmi drahá a neefektívna, sú tu zrejmé i technologické problémy, ale stále je veľký záujem uviesť tieto hnojivá na trh.
Je preukázané, že humáty, pokiaľ idú do pôdy spoločne so živinami, majú veľmi dobrý efekt na rast rastlín a ich imunitný systém. Humínové látky aktivujú rozvoj bočného koreňového vlásnenia a zvyšujú schopnosti rastliny prijímať živiny. Pokiaľ ale hovoríme o uhoľných humátoch, je treba vziať do úvahy, že pri priemerných dávkach a priemernej cene takejto aplikácie sa neúmerne zdražuje vstup a je v podstate nemožné presvedčiť farmára aby si takéto hnojivo kúpil, a tým viac je efekt uhoľných humátov kolísavý a nepreukázateľný. Pokiaľ sa použije vysokoakostný uhoľný humát, jeho cena je tak vysoká, že výrobok je v podstate nepredajný. Pokiaľ sa použije lacný uhoľný humát, dodávame do rastliny i ťažké kovy, rádionuklidy a ďalšie škodliviny.
Lignohumát je ekologicky čistý produkt bez ťažkých kovov a iných prímesí, prešiel testami toxicity ako nezávadný a pokiaľ je aplikovaný spoločne so živinami, plní v pôde nasledujúce funkcie:

· Viaže na seba cenné živiny, pomáha im migrovať do kultúrnych rastlín a zamedzí ich vyplaveniu do spodných vôd
· Oživuje biologickú aktivitu pôdneho systému

Výhody:
· Humatizované minerálne hnojivá predstavujú budúcnosť poľnohospodárstva
· Humatizované minerálne hnojivá v súčasnosti predstavujú voľný priestor na trhu s hnojivami, ktorý čaká na svoje obsadenie
· Možnosti minerálnych hnojív sú vyčerpané a hľadajú sa cesty ako prinútiť rastlinu, aby si vzala viac živín – humínové prípravky sú jednou z ciest
· Ekonomika musí byť taká, aby dodanie humátov viedlo k zníženiu dávky na hektár
· Cena dodaného humátu musí byť maximálne rovnaká, či o málo vyššia ako cena minerálneho hnojiva, o ktoré bude dávka znížená
· Veľkí výrobcovia minerálnych hnojív sú si týchto skutočností vedomí, ale len veľmi ťažko budú riešiť otázky humatizácie cestou uhoľných humátov, vzhľadom k tomu že sa jedná spravidla o ich vlastný vývoj do ktorého už investovali nemalé prostriedky, z našich skúseností je zrejmé, že firma, ktorá obohacuje Lignohumátom, má okamžitý značný náskok pred konkurenciou

Naša firma pochopila, že cesta presadenia výroby minerálnych hnojív obohatených Lignohumátom nevedie cez presviedčanie výrobcov, ale naopak – musíme dať malým roľníkom možnosť uvidieť výhody minerálnych hnojív obohatených Lignohumátom a tí potom budú tieto hnojivá žiadať od svojich distribútorov. Až potom budú výrobcovia prinútení uviesť tieto hnojivá na trh a prispieť tak ku zlepšeniu zdravotného stavu našej planéty.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kh029000/humagronew/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár